Title:

Vespa Vietnam

Description:
Website chính thức giới thiệu về Vespa tại Việt Nam của công ty TNHH Piaggio Việt Nam. Luôn cập nhật thông tin về dòng xe mới, đại lý phân phối và bảo hành, các chương trình khuyến mại cùng các thông tin khác.
Tags:
vespa, ty, hành, bảo, các, nam, xe, tin, việt, lý, đại, piaggio, trình, vietnam, khác, máy, và, công, thông, giới
Updated:
20 Dec 2011