Title:

OST | One-Stop Solution Technology

Description:
OST cung cấp sản phẩm và giải pháp quản lý data center, quản lý tòa nhà - Building Management System (BMS). Nhà phân phối duy nhất sản phẩm và giải pháp của Raritan tại Vietnam.
Tags:
management, kvm, pháp, data, center, ip, giải, ost, nhà, vietnam, raritan, lý, và, quản, phẩm, sản, cung, của, building, technology
Updated:
07 Aug 2013